Άννα Τζώρτζη Pneumon Center Μεταφράσεις βιβλίων

Μεταφράσεις

Άννα Τζώρτζη Pneumon Center Μεταφράσεις βιβλίων

«Μετάφραση και Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης»

«Μετάφραση και Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης»

Άννα Τζώρτζη Pneumon Center Μεταφράσεις βιβλίων

«Μετάφραση και Επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης»

Συγγραφή των κεφαλαίων:

  • «Κάπνισμα: Επιπτώσεις στην Υγεία»
  • «Νέες τάσεις στη χρήση καπνικών προϊόντων»​