Ισχύς Αναπνευστικών Μυών

ΑΝΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ PNEUMON CENTER Ισχύς Αναπνευστικών μυών

Εκτίμηση της μέγιστης εισπνευστικής (MIP) και της μέγιστης εκπνευστικής πίεσης(MEP) που επιτυγχάνουν οι αναπνευστικοί μύες.

Οι τιμές τους είναι χαρακτηριστικά μειωμένες στην περίπτωση νευρομυικών νόσων, στη διάγνωση των οποίων συμβάλλει εύκολα και ανώδυνα η συγκεκριμένη εξέταση.

MIP: είναι η χαμηλότερη, πιο αρνητική πίεση, που αναπτύσσεται στη διάρκεια μιας μέγιστης εισπνευστικής προσπάθειας την οποία επιχειρούμε μέσω ενός κλειστού αεραγωγού (ενεργοποιείται φευγαλέα κλείστρο στη διάρκεια της μέτρησης).

MEP: είναι η υψηλότερη θετική πίεση που επιτυγχάνεται στη διάρκεια μιας μέγιστης εκπνευστικής προσπάθειας που επιχειρούμε μέσω κλειστού αεραγωγού (ενεργοποιείται φευγαλέα κλείστρο στη διάρκεια της μέτρησης).