Κεντρική Ρύθμιση της Αναπνοής

ΑΝΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ PNEUMON CENTER Κεντρική Ρύθμιση της Αναπνοής

Η νευρολογική ώση της αναπνοής που παράγεται από το αναπνευστικό κέντρο, μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας την πίεση σύγκλεισης (P.01), δηλαδή την πίεση που αναπτύσσεται στο πρώτο δέκατο του δευτερολέπτου μιας εισπνευστικής προσπάθειας εμποδιζόμενης με τη χρήση κλείστρου.

Η πίεση σύγκλεισης θεωρείται δείκτης που εκτιμά την απόκριση του αναπνευστικού κέντρου κατά την ήρεμη αναπνοή.