Παλμική Ταλαντωσιμετρία- Impulse Oscillometry (IOS)

Παλμική Ταλαντωσιμετρία

Είναι η μοναδική εξέταση αναπνευστικής λειτουργίας που διενεργείται στη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής, ώστε είναι πολύ φιλική για ηλικιωμένους, άτομα με δύσπνοια και μειωμένη αναπνευστική λειτουργία, όπως επίσης και για τα παιδιά

Πρόκειται για  μέθοδο που επιτρέπει τη μέτρηση της συνολικής αντίστασης του αναπνευστικού συστήματος και παρέχει πληροφορίες για την απόφραξη(στένωση) τόσο των μεγάλων κεντρικών αεραγωγών(βρόγχων), όσο και των πολύ μικρών περιφερικών.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η ανταπόκριση στα βρογχοδιασταλτικά φάρμακα και η απάντηση στη δοκιμασία βρογχικής πρόκλησης. Ιδιαίτερα χρήσιμη στο παιδικό άσθμα όπου εφαρμόζεται για παρακολούθηση της πορείας και εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.