Σωματική Πληθυσμογραφία

ΑΝΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ PNEUMON CENTER ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

Το σύστημα Σωματικής πληθυσμογραφίας με καμπίνα σταθερού όγκου παρέχει τη δυνατότητα  να υπολογίσουμε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τον όγκο του  αέρα που βρίσκεται στους πνεύμονες σε διάφορες φάσεις του αναπνευστικού κύκλου, καθώς και  τις αντίστοιχες  χωρητικότητες των πνευμόνων, μέτρηση που είναι ιδιαίτερα σημαντική για:

  • διάγνωση του τύπου της αναπνευστικής διαταραχής (περιοριστικό ή αποφρακτικό σύνδρομο)
  • διάγνωση και παρακολούθηση εξέλιξης των περιοριστικών νοσημάτων του αναπνευστικού όπως η πνευμονική ίνωση.
  • Διάγνωση, παρακολούθηση, εκτίμηση βαρύτητας των αποφρακτικών νοσημάτων των αεραγωγών όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
  • Εκτίμηση της Αντίστασης των αεραγωγών, ή πιο απλουστευτικά εκτίμηση της δυσκολίας στη ροή του αέρα κατά την εισπνοή και εκπνοή
  • Προεγχειρητική εκτίμηση

 

Ενδεικτικά κάποιοι όγκοι και χωρητικότητες

  • Ολική Ζωτική Χωρητικότητα ο συνολικός όγκος αέρα που υπάρχει στους πνεύμονες στο τέλος μιας μέγιστης εισπνοής
  • Υπολειπόμενος όγκος Αέρα ο όγκος αέρα που παραμένει στους πνεύμονες μετά από μια μέγιστη εκπνοή
  • Λειτουργική Υπολειπόμενη Χωρητικότητα – θέση ισορροπίας του αναπνευστικού συστήματος όπου η προς τα έξω τάση έκπτυξης του θωρακικού τοιχώματος εξουδετερώνεται από την προς τα μέσα -τάση σύμπτυξης- των πνευμόνων.