Σπιρομέτρηση

Η πιο διαδεδομένη, εξέταση ρουτίνας, δοκιμασία λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής.

Η Σπιρομέτρηση καταγράφει τον εκπνεόμενο όγκο αέρα σε σχέση με τον χρόνο κατά τη διάρκεια μιας μέγιστης  εκπνευστικής προσπάθειας.

Σήμερα, τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα να καταγράψουμε, την Ροή σε σχέση με τον Όγκο, με τη μορφή της καμπύλης Ροής-Όγκου, κατά τη διάρκεια ενός αναπνευστικού κύκλου, τόσο στην εισπνοή όσο και στην εκπνοή. Το εισπνευστικό και εκπνευστικό σκέλος της καμπύλης ροής-όγκου μας δίνει πολλές πληροφορίες για τον τύπο της διαταραχής των αεραγωγών, ενώ επιπλέον μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τη θέση της σε μικρούς περιφερικούς ή κεντρικούς μεγάλους αεραγωγούς.

Χρήσιμη για: